Category Archives: SME D PLUS

Mastering Mid-Roll Ads

Mid-Roll Ads เป็นโฆษณาวิดีโอที่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อหาหลัก Mastering Mid-Roll Ads ช่วยเพิ่มโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงผู้ชมที่มีความสนใจสูงสุด แม้ว่าจะมีข้อเสียเรื่องการขัดจังหวะการรับชม แต่การวางแผนและออกแบบโฆษณาที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความจดจำให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายและลักษณะของ Mid-Roll Ads ความหมาย: Mid-Roll Ads [...]

Unlocking the Power of Pre-Roll Ads

โฆษณาแบบ คุณสมบัติของ Pre-roll ads เป็นรูปแบบของโฆษณาวิดีโอที่เล่นก่อนเนื้อหาหลักที่ผู้ใช้ต้องการรับชม เช่น ก่อนวิดีโอบน YouTube หรือแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ นี่คือการอธิบายละเอียดเกี่ยวกับโฆษณาแบบ Pre-Roll Ads ความหมายและลักษณะของ Pre-Roll Ads [...]

Stream Savvy: Mastering In-Stream Ads

โฆษณาแบบ In-Stream ads เป็นรูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลที่ปรากฏในระหว่างการสตรีมวิดีโอออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วจะปรากฏก่อน (Pre-roll), ระหว่าง (Mid-roll), หรือหลัง (Post-roll) เนื้อหาวิดีโอที่ผู้ใช้งานกำลังรับชม รูปแบบนี้เป็นที่นิยมมากในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆ เช่น YouTube, Facebook, [...]

Short Videos: The Key to Digital Marketing

Short videos content continue to be popular on social media platforms such as TikTok, Instagram [...]

Video marketing

Video marketing คือการใช้วิดีโอเพื่อโปรโมตและทำการตลาดสินค้า บริการ หรือแบรนด์ของคุณเพื่อดึงดูดและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบัน การตลาดด้วยวิดีโอได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในกลยุทธ์การตลาดของหลายองค์กร เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารและส่งเสริมข้อมูลที่ต้องการสื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายและรวดเร็ว องค์ประกอบหลักของ Video Marketing การสร้างวิดีโอ (Video Creation) การสร้างวิดีโอเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในกระบวนการ [...]

เคล็ดลับการทำ Content Marketing

การทำคอนเทนต์เพื่อการตลาด (Content Marketing) เป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดและรักษาความสนใจของลูกค้า เรามีเคล็ดลับหลายอย่างสำหรับ Content Marketing ที่สามารถช่วยให้คอนเทนต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ การทำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง คุณควรทำการวิจัยเกี่ยวกับประชากรที่คุณต้องการดึงดูด เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ [...]

การตลาดแบบ Content Marketing

Content Marketing หรือการตลาดเชิงเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ รวมถึงกระตุ้นการกระทำที่สร้างรายได้ในที่สุด เนื้อหาที่สร้างขึ้นใน อาจมาในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ บล็อกโพสต์ วิดีโอ อินโฟกราฟิก พอดแคสต์ [...]

Sustainability Marketing

การตลาดเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Marketing) หมายถึงกระบวนการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยเน้นที่ความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดนี้ไม่ได้เน้นเพียงแค่การทำกำไร แต่ยังคำนึงถึงการสร้างคุณค่าในระยะยาวสำหรับลูกค้า ชุมชน และโลก เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และต้องการสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อโลกของเรา หลักการของการตลาดเพื่อความยั่งยืน 1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน: ผลิตภัณฑ์ต้องมีการออกแบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย [...]

การตลาดแบบ Influencer marketing

Influencer marketing คือการทำการตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพล (Influencer) ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ Influencer อาจเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลมีเดีย บล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์ หรือคนดังที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและการตัดสินใจซื้อของผู้ติดตาม ลักษณะเด่นของ Influencer marketing: การสร้างความน่าเชื่อถือ: Influencers [...]

เทรนด์การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม

ในยุคดิจิทัล การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลและตัดสินใจจองทริป ธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเข้าถึงลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย แพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม