Digital Agency: Benefits

SME Loyalty Programs

การสร้างโปรแกรมสมาชิก (Loyalty Programs) สำหรับ SME โปรแกรมสมาชิก (Loyalty Programs) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องการสร้างความพึงพอใจจากลูกค้า โปรแกรมเหล่านี้เน้นการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าบ่อยครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีก ต่อไปนี้เป็นการขยายความเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกสำหรับ SME [...]

Unlocking the Power of Pre-Roll Ads

โฆษณาแบบ คุณสมบัติของ Pre-roll ads เป็นรูปแบบของโฆษณาวิดีโอที่เล่นก่อนเนื้อหาหลักที่ผู้ใช้ต้องการรับชม เช่น ก่อนวิดีโอบน YouTube หรือแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ นี่คือการอธิบายละเอียดเกี่ยวกับโฆษณาแบบ Pre-Roll Ads ความหมายและลักษณะของ Pre-Roll Ads [...]