Digital Agency: Business

Customer Growth through Strategic Business Partnership

การขยายฐานลูกค้าผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ การร่วมมือกับธุรกิจอื่นสามารถช่วยให้คุณขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจสองแห่งที่มีฐานลูกค้าแตกต่างกันมาร่วมมือกันจากพันธมิตรทางธุรกิจ(Business Partnership) จะช่วยเปิดโอกาสให้แต่ละธุรกิจเข้าถึงลูกค้าของกันและกัน ตัวอย่างเช่น ร้านเสื้อผ้าและร้านรองเท้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันสามารถร่วมมือกันจัดโปรโมชั่นร่วม เพื่อดึงดูดลูกค้าจากทั้งสองกลุ่ม ในขณะเดียวกัน การร่วมมือแบบนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าใหม่ๆ ที่มาจากการร่วมมือกันเมื่อลูกค้าเห็นว่าธุรกิจที่พวกเขาเชื่อถือได้ร่วมมือกับธุรกิจอื่น พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทดลองสินค้าหรือบริการใหม่ๆ นี้ การสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การเข้าถึงลูกค้าของพันธมิตร [...]

Why Coalition Loyalty Programs Are the Future of Marketing

ความหมายและลักษณะ Coalition Loyalty Programs คือโปรแกรมสะสมแต้มที่ร่วมมือกันระหว่างบริษัทหลายแห่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่เข้าร่วมในเครือข่าย และสามารถนำแต้มเหล่านี้ไปแลกสินค้าหรือบริการจากบริษัทใดก็ได้ในเครือข่าย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการใช้แต้มและสามารถเพิ่มความผูกพันกับแบรนด์ต่างๆ ในเครือข่ายได้ ลักษณะของ Coalition Loyalty Program มักจะมีการใช้บัตรสมาชิกหรือแอปพลิเคชันมือถือเพื่อสะสมและแลกแต้ม [...]

Paid Membership Programs

ความหมายและลักษณะของ Paid Membership Programs Paid Loyalty Membership Programs เป็นระบบการสมัครสมาชิกที่ผู้ใช้ต้องชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาพิเศษหรือบริการเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ฟรี ระบบนี้มักใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สื่อบันเทิง, การศึกษา, ฟิตเนส, [...]

Effective Tier-Based Loyalty Programs

ความหมายและลักษณะของ Tier-based Programs Tier-Based Loyalty Programs หมายถึงโปรแกรมที่แบ่งระดับการให้สิทธิประโยชน์หรือรางวัลตามระดับการใช้จ่ายหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยปกติจะแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น Silver, Gold, และ Platinum แต่ละระดับจะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์หลักในการกระตุ้นการซื้อซ้ำและเพิ่มความไว้ใจของลูกค้า [...]

Boosting Customer Loyalty: The Power of Point-Based Programs

ความหมายและลักษณะของ Point-based Programs ความหมาย Point-based Programs Loyalty หรือโปรแกรมสะสมแต้ม เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความภักดีของลูกค้า โดยการให้ลูกค้าสะสมแต้มจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อสินค้า การแนะนำเพื่อน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เมื่อสะสมแต้มได้จำนวนหนึ่ง [...]

SME Loyalty Programs

การสร้างโปรแกรมสมาชิก (Loyalty Programs) สำหรับ SME โปรแกรมสมาชิก (Loyalty Programs) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องการสร้างความพึงพอใจจากลูกค้า โปรแกรมเหล่านี้เน้นการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าบ่อยครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีก ต่อไปนี้เป็นการขยายความเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกสำหรับ SME [...]

Mastering Mid-Roll Ads

Mid-Roll Ads เป็นโฆษณาวิดีโอที่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อหาหลัก Mastering Mid-Roll Ads ช่วยเพิ่มโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงผู้ชมที่มีความสนใจสูงสุด แม้ว่าจะมีข้อเสียเรื่องการขัดจังหวะการรับชม แต่การวางแผนและออกแบบโฆษณาที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความจดจำให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายและลักษณะของ Mid-Roll Ads ความหมาย: Mid-Roll Ads [...]

Stream Savvy: Mastering In-Stream Ads

โฆษณาแบบ In-Stream ads เป็นรูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลที่ปรากฏในระหว่างการสตรีมวิดีโอออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วจะปรากฏก่อน (Pre-roll), ระหว่าง (Mid-roll), หรือหลัง (Post-roll) เนื้อหาวิดีโอที่ผู้ใช้งานกำลังรับชม รูปแบบนี้เป็นที่นิยมมากในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆ เช่น YouTube, Facebook, [...]