Digital Agency: Loyalty

Why Coalition Loyalty Programs Are the Future of Marketing

ความหมายและลักษณะ Coalition Loyalty Programs คือโปรแกรมสะสมแต้มที่ร่วมมือกันระหว่างบริษัทหลายแห่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่เข้าร่วมในเครือข่าย และสามารถนำแต้มเหล่านี้ไปแลกสินค้าหรือบริการจากบริษัทใดก็ได้ในเครือข่าย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการใช้แต้มและสามารถเพิ่มความผูกพันกับแบรนด์ต่างๆ ในเครือข่ายได้ ลักษณะของ Coalition Loyalty Program มักจะมีการใช้บัตรสมาชิกหรือแอปพลิเคชันมือถือเพื่อสะสมและแลกแต้ม [...]

Paid Membership Programs

ความหมายและลักษณะของ Paid Membership Programs Paid Loyalty Membership Programs เป็นระบบการสมัครสมาชิกที่ผู้ใช้ต้องชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาพิเศษหรือบริการเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ฟรี ระบบนี้มักใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สื่อบันเทิง, การศึกษา, ฟิตเนส, [...]

Effective Tier-Based Loyalty Programs

ความหมายและลักษณะของ Tier-based Programs Tier-Based Loyalty Programs หมายถึงโปรแกรมที่แบ่งระดับการให้สิทธิประโยชน์หรือรางวัลตามระดับการใช้จ่ายหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยปกติจะแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น Silver, Gold, และ Platinum แต่ละระดับจะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์หลักในการกระตุ้นการซื้อซ้ำและเพิ่มความไว้ใจของลูกค้า [...]

Boosting Customer Loyalty: The Power of Point-Based Programs

ความหมายและลักษณะของ Point-based Programs ความหมาย Point-based Programs Loyalty หรือโปรแกรมสะสมแต้ม เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความภักดีของลูกค้า โดยการให้ลูกค้าสะสมแต้มจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อสินค้า การแนะนำเพื่อน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เมื่อสะสมแต้มได้จำนวนหนึ่ง [...]

SME Loyalty Programs

การสร้างโปรแกรมสมาชิก (Loyalty Programs) สำหรับ SME โปรแกรมสมาชิก (Loyalty Programs) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องการสร้างความพึงพอใจจากลูกค้า โปรแกรมเหล่านี้เน้นการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าบ่อยครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีก ต่อไปนี้เป็นการขยายความเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกสำหรับ SME [...]