ธุรกิจ SME คืออะไร สำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจ

ธุรกิจ sme คืออะไร

ธุรกิจ SME คืออะไร ? เพราะตั้งแต่หลังจากการแพร่ระบาดของโควิดนั้น หลาย ๆ ท่านน่าจะได้เห็นธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดกันมากขึ้นนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ ทั้งรูปแบบธุรกิจขายของออนไลน์ ธุรกิจรับทำ การตลาดออนไลน์ และธุรกิจขนส่งอาหาร ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ และสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้มากเลยทีเดียวในช่วงโควิด ซึ่งก็มีหลายธุรกิจที่จัดได้ว่า ปังมาก ๆ หรือ เป็นยุคทอง หารายได้ในในช่วงโควิด และสำหรับในปี 2023 นี้ โลกธุรกิจได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก เช่นเดียวกันกับธุรกิจในกลุ่ม SME ซึ่งธุรกิจ SME นั้น มีความหมายอย่างไร  และคืออะไร…

วันนี้ SME D Plus พร้อมมาให้ความรู้และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจ SME คืออะไร และธุรกิจแบบไหนที่จัดอยู่ในธุรกิจ SME กันบ้าง มาฝากกันผ่านบทความนี้แล้วนะคะ 

ก่อนอื่นเลย สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า “ความหมายของ ธุรกิจในปี 2023 คืออะไร ” SME D Plus ก็ไม่พลาดที่จะมอบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความหมาย ในโลกของธุรกิจมาฝากกันด้วยนะคะ 

ธุรกิจ คืออะไร 

ธุรกิจ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประโยชน์หรือ กำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งขนาดของทุกธุรกิจมีตั้งแต่ ขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 คน จนถึงขนาดใหญ่ 200 คนขึ้นไปนะคะ ซึ่งในปัจจุบันทำธุรกิจ ต้องควบคู่ไปกับการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วยนะคะ

สรุป ธุรกิจ คืออะไร

ธุรกิจคือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการผลิตสินค้า การขายสินค้าแลกเปลี่ยกัน เพื่อสร้างรายได้หรือกำไรให้กับธุรกิจนั้น ๆ

ธุรกิจ SME คืออะไร

ธุรกิจ SEM ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises ซึ่งในไทยจะหมายถึงกลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ธุรกิจ SME คืออะไร

      ธุรกิจ SME คือ ธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ดำเนินการธุรกิจได้ทั้งในด้านการผลิต การบริการ การค้าส่งและค้าปลีกสินค้า  จะต้องมีส่วนช่วยที่สำคัญให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้กับคนในสังคม และเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งของเศรษฐกิจให้กับสังคม

ซึ่งธุรกิจ SME นั้นเป็นธุรกิจ ที่มีต้นทุนในการลงทุนแบบต่ำ มีพนักงานน้อย มีแหล่งกู้ยืมเงินทุนได้ สามารถมีทรัพย์สินที่จับต้องได้ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล เช่น ธุรกิจขายของออนไลน์ และรับทำ การตลาดออนไลน์ ธุรกิจขนส่งอาหาร หรือกลุ่ม ธุรกิจเฟรนไซน์ในไทย อย่างเช่น Otteri, สุกี้ตี๋น้อย

ยกระดับธุรกิจของคุณ สู่โลกออนไลน์

ยกระดับธุรกิจของคุณสู่โลกออนไลน์ เราคือผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ SME D Plus ธุรกิจของคุณสามารถที่จะปรับตัวและก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง

รับคำปรึกษาฟรี

  ชื่อ-นามสกุล(Name)

  เบอร์โทร(Tel)

  อีเมล์(Email)

  บริษัท/ธุรกิจ/โรงแรม(Company/Business/Hotel)

  หัวข้อที่ปรึกษา? (Topic)

   ประเภทธุรกิจ SME

  ประเภทของธรุกิจ SME ประกอบด้วย 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • 1.ด้านการผลิต ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม กิจการเหมืองแร่ และรูปแบบการผลิต ที่นำวัตถุดิบเดิมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • 2.ด้านการค้าส่งและค้าปลีกสินค้า มีรูปแบบที่เน้นไปทางการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งในกลุ่มธุรกิจ SME กลุ่มนี้ จะต้องมีการทำ การตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยนะคะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
  • 3.ด้านบริการ มีรูปแบบที่เน้นไปด้านงานบริการทั้งหลาย  อย่างเช่นร้านค้า ร้านอาหารและสถานบันเทิง
  ประเภทธุรกิจ SME

  ขนาดธุรกิจ SME

  ในกลุ่มธุรกิจ SME ไม่ว่าจะอยู่ในภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการนั้น ก็มีเกณฑ์กำหนดรายได้และจำนวนพนักงานอยู่ด้วยเช่นกันนะคะ ถึงจะจัดว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลาง และในธุรกิจ SME จะขับเคลื่อนไปได้นั้นมีการทำตลาดออนไลน์ หรือปรึกษาผู้ช่วย รับทำ การตลาดออนไลน์ ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งด้วยนะคะ

  ขนาดธุรกิจ SME

  วิสาหกิจขนาดย่อม

  • ภาคการผลิต  ในส่วนของรายย่อย  การจ้างคน 1-5 คน และรายได้ ไม่เกิน 1.8 ล้าน และในส่วนของขนาดย่อม   การจ้างคน 6-50 คน และรายได้ มากกว่า 1.8 ถึง 100 ล้านบาท อีกทั้งในส่วนของขนาดกลาง  การจ้างคน 51-200 คน และรายได้ มากกว่า 100 ถึง 500 ล้านบาท 
  • ภาคการค้าและบริการ ในส่วนของรายย่อย  การจ้างคน 1-5 คน และรายได้ ไม่เกิน 1.8 ล้าน และในส่วนของขนาดย่อม   การจ้างคน 6-30 คน และรายได้ มากกว่า 1.8 ถึง 50 ล้านบาท  อีกทั้งในส่วนขนาดกลาง  การจ้างคน 31-100 คน และรายได้ มากกว่า 50 ถึง 300 ล้านบาท

  วิสาหกิจขนาดกลาง 

  • ภาคการผลิต  การจ้างไม่เกิน 200 คน และรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • ภาคการค้าและบริการ การจ้างไม่เกิน 100 คน รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท

  สรุป ธุรกิจ SME คืออะไร 

  ซึ่งในโลกธุรกิจนั้น ธุรกิจ SME คือ  ธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง มีตั้งแต่ด้านการผลิต การบริการ การค้าส่งและค้าปลีกสินค้า  จนไปถึงเกิดการจ้างงานและช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับสังคม และมีลักษณะรูปแแบบธุรกิจ SME ที่มีต้นทุนในการลงทุนต่ำ มีพนักงานน้อย สามารถกู้ยืมเงินทุนได้ มีทรัพย์สินที่จับต้องได้ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนะคะ ซึ่งธุรกิจ SME นั้นต้องมีการทำ การตลาดออนไลน์ เพื่อจะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและดำเนินการธุรกิจต่อไป

  อีกทั้งในปี 2023 ยังคงมีธุรกิจใหม่ ๆ ที่พร้อมเกิดขึ้นได้อีกหลายรูปแบบ  และมีอีกหลายธุรกิจที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจ SME และถ้าหากคุณกำลังมีธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนั้น มีความสนใจหรือมีความต้องการพลิกโจมธุรกิจของคุณเข้าสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ เพื่อจะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลายหลากมากขึ้น การปรึกษาผู้ รับทำ การตลาดออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ ซึ่ง SME D Plus เรามาพร้อมบริการที่ตอบโจทย์เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจของคุณก้าวสู่ธุรกิจรูปแบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SME D Plus

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *