Stream Savvy: Mastering In-Stream Ads

โฆษณาแบบ In-Stream ads เป็นรูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลที่ปรากฏในระหว่างการสตรีมวิดีโอออนไลน์ โดยทั่วไปแล้วจะปรากฏก่อน (Pre-roll), ระหว่าง (Mid-roll), หรือหลัง (Post-roll) เนื้อหาวิดีโอที่ผู้ใช้งานกำลังรับชม รูปแบบนี้เป็นที่นิยมมากในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆ เช่น YouTube, Facebook, และแพลตฟอร์มวิดีโออื่นๆ ที่มีการนำเสนอเนื้อหาผ่านการสตรีมสดหรือการเล่นวิดีโอ

In-Stream

ประเภทของโฆษณาแบบ In-Stream

 1. Pre-Roll Ads: โฆษณา Pre-Roll นั้นเป็นที่นิยมเนื่องจากปรากฏทันทีที่ผู้ชมคลิกดูวิดีโอ การดึงดูดความสนใจของผู้ชมในช่วง 5 วินาทีแรกมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมยังไม่สามารถข้ามโฆษณาได้ การใช้ภาพและข้อความที่ดึงดูดในช่วงเวลานี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ชมดูโฆษณาจนจบ การนำเสนอข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นในช่วงแรกของโฆษณาเป็นเทคนิคที่มักจะใช้เพื่อให้ผู้ชมสนใจ
 2. Mid-Roll Ads: Mid-Roll Ads เป็นโฆษณาที่แสดงในระหว่างการเล่นวิดีโอ มักจะปรากฏในวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 10 นาที ซึ่งการหยุดเนื้อหาเพื่อแสดงโฆษณาในช่วงนี้อาจจะเป็นการสร้างความรำคาญให้กับผู้ชมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ได้ดี หากโฆษณามีเนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาหลักของวิดีโอ นอกจากนี้การวางตำแหน่งโฆษณาในช่วงที่ผู้ชมคาดว่าจะดูต่อเนื่อง เช่น ตอนท้ายของช่วงที่น่าตื่นเต้นในวิดีโอ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ผล
 3. Post-Roll Ads: โฆษณา Post-Roll จะปรากฏหลังจากวิดีโอหลักสิ้นสุดลง เนื่องจากผู้ชมบางคนอาจจะปิดวิดีโอหลังจากเนื้อหาหลักจบลง การทำให้โฆษณา Post-Roll มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม โฆษณาในรูปแบบนี้สามารถใช้เป็นช่องทางในการกระตุ้นให้ผู้ชมทำการกระทำ (Call to Action) เช่น การสมัครสมาชิก, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ชมอาจมีแนวโน้มที่จะดำเนินการตามคำแนะนำหลังจากดูเนื้อหาจบลง

In-Stream

ข้อดีของโฆษณาแบบ In-Stream

 1. ความสามารถในการดึงดูดความสนใจ: โฆษณาแบบ In-Stream ads มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้สูง เนื่องจากปรากฏในช่วงเวลาที่ผู้ชมกำลังตั้งใจดูเนื้อหาวิดีโอ การใช้ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความที่น่าสนใจจะช่วยให้โฆษณาได้รับความสนใจมากขึ้น การทำให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พวกเขากำลังดูอยู่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะดูโฆษณาจนจบ
 2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด: การโฆษณาแบบ In-Stream ช่วยให้นักการตลาดสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมและความสนใจของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มวิดีโอ เช่น YouTube หรือ Facebook การทำเช่นนี้ทำให้โฆษณาสามารถแสดงให้กับผู้ที่มีแนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณามากที่สุด เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและการรับรู้แบรนด์
 3. การวัดผลที่ชัดเจน: หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของโฆษณาแบบ In-Stream คือความสามารถในการวัดผลได้อย่างละเอียด นักการตลาดสามารถติดตามผลการแสดงโฆษณาได้ เช่น จำนวนการดูโฆษณา อัตราการคลิก (Click-Through Rate) และอัตราการข้ามโฆษณา (Skip Rate) ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

In-Stream

ข้อเสียของโฆษณาแบบ In-Stream

 1. ความรู้สึกขัดจังหวะของผู้ชม: โฆษณาแบบ In-Stream ads อาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ชม เนื่องจากเป็นการขัดจังหวะการดูเนื้อหาหลัก ความรู้สึกนี้อาจส่งผลให้ผู้ชมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อแบรนด์ที่โฆษณาอยู่ การเลือกตำแหน่งและเวลาที่เหมาะสมในการแสดงโฆษณา รวมถึงการทำเนื้อหาโฆษณาที่น่าสนใจและไม่ยาวเกินไป จะช่วยลดความรู้สึกขัดจังหวะได้
 2. ต้นทุนสูง: การโฆษณาในแพลตฟอร์มวิดีโอยอดนิยมเช่น YouTube อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง ค่าใช้จ่ายต่อการแสดงผล (Cost Per Impression) และค่าใช้จ่ายต่อการคลิก (Cost Per Click) อาจเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 3. การแข่งขันสูง: เนื่องจากโฆษณาแบบ In-Stream เป็นช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมีการแข่งขันสูงในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา การแข่งขันนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น และอาจทำให้นักการตลาดขนาดเล็กมีความยากลำบากในการแข่งขัน การใช้กลยุทธ์และการเลือกช่องทางโฆษณาที่เหมาะสมกับงบประมาณจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้

In-Stream

วิธีการสร้างโฆษณาแบบ In-Stream ที่มีประสิทธิภาพ

เริ่มจากการดึงดูดความสนใจในช่วงแรก เนื่องจากผู้ชมสามารถข้ามโฆษณาได้หลังจาก 5 วินาทีแรก การดึงดูดความสนใจในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ข้อความที่ดึงดูด และเสียงที่โดดเด่นจะช่วยให้ผู้ชมสนใจดูโฆษณาต่อ นอกจากนี้การสร้างความสงสัยหรือการใช้คำถามที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ผู้ชมต้องการดูจนจบ การเน้นประเด็นหลักและข้อความสั้นๆ เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ เนื้อหาของโฆษณาควรตรงประเด็นและกระชับ เนื่องจากผู้ชมมักไม่มีความอดทนที่จะดูโฆษณาที่ยาวเกินไป การสื่อสารประเด็นหลักให้ชัดเจนภายในเวลาสั้นๆ จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญได้รวดเร็ว การใช้ภาพและกราฟิกที่สื่อความหมายได้ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา การใช้การเรียกร้องการกระทำ (Call to Action) ในโฆษณาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการตามที่ต้องการ เช่น การคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือการสมัครรับข้อมูล การใช้คำกระตุ้นที่ชัดเจนและโดดเด่นจะช่วยให้ผู้ชมรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป

นอกจากนี้ การใช้เรื่องราวที่น่าสนใจ (Storytelling) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของผู้ชม โฆษณาที่มีการเล่าเรื่องสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชมได้ดี การเล่าเรื่องที่มีตัวละครที่น่าสนใจและเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนแต่เข้าใจง่าย จะช่วยให้ผู้ชมจดจำโฆษณาและแบรนด์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเล่าเรื่องที่มีตอนจบที่น่าประทับใจจะทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกดีต่อแบรนด์ การใช้ประโยชน์จากการตอบสนองของผู้ชม (User Engagement) เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มการตอบสนองและการมีส่วนร่วม เช่น การใช้ปุ่มโหวตหรือการตอบคำถามภายในโฆษณา ซึ่งสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในโฆษณามากขึ้น การสร้างโฆษณาที่สามารถแชร์ได้ง่ายยังช่วยให้ผู้ชมสามารถแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนและครอบครัวได้ การใช้การทดสอบ A/B (A/B Testing) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหาว่าโฆษณาแบบใดที่มีผลดีที่สุด การสร้างโฆษณาหลายรูปแบบและทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณสามารถวัดผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฆษณาแต่ละแบบได้ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ A/B จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างโฆษณาแบบ In-Stream ที่ประสบความสำเร็จ

 1. Geico Pre-Roll Ads: บริษัทประกันภัย Geico ใช้โฆษณา Pre-Roll ที่มีความยาวเพียง 15 วินาที แต่มีเนื้อหาที่ตลกและน่าจดจำ พวกเขามักจะใช้มุขตลกและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมในช่วงแรก โฆษณาของ Geico มักจะจบด้วยข้อความสำคัญที่สื่อสารถึงบริการประกันภัยของพวกเขา
 2. Old Spice Mid-Roll Ads: Old Spice ใช้โฆษณา Mid-Roll ที่มีเนื้อหาตลกและสร้างสรรค์ โดยมีตัวละครหลักที่มีบุคลิกโดดเด่น การใช้ Mid-Roll Ads ช่วยให้ Old Spice สามารถแทรกโฆษณาในระหว่างเนื้อหาที่ผู้ชมสนใจอยู่แล้ว และเนื้อหาที่สร้างสรรค์ของโฆษณาก็ช่วยให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่าถูกขัดจังหวะ
 3. Apple Post-Roll Ads: Apple ใช้โฆษณา Post-Roll ที่เน้นการกระตุ้นให้ผู้ชมทำการกระทำ เช่น การสมัครสมาชิก หรือการซื้อสินค้า โฆษณาของ Apple มักจะมีความยาวไม่เกิน 30 วินาที และมีเนื้อหาที่ตรงประเด็น โดยเน้นไปที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ

แนวโน้มของโฆษณาแบบ In-Stream ในอนาคต

 1. การใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning: การใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมจะช่วยให้นักการตลาดสามารถสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และปรับปรุงเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ชม
 2. การเพิ่มขึ้นของโฆษณาแบบอินเตอร์แอคทีฟ: โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้นจะเป็นที่นิยมมากขึ้น การใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ในโฆษณาจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจให้กับผู้ชม นอกจากนี้ การใช้ฟีเจอร์อินเตอร์แอคทีฟในโฆษณาแบบ In-Stream ads จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการตอบสนองของผู้ชม
 3. การพัฒนาเนื้อหาที่เป็นมิตรกับมือถือ: เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเนื้อหาโฆษณาที่เหมาะสมกับการดูผ่านมือถือจะมีความสำคัญมากขึ้น โฆษณาที่สามารถปรับขนาดและรูปแบบให้เข้ากับหน้าจอมือถือได้ดีจะช่วยให้ผู้ชมมีประสบการณ์ที่ดีและไม่รู้สึกว่าถูกขัดจังหวะ

การใช้โฆษณาแบบ In-Stream เป็นวิธีการเพิ่มความน่าสนใจของโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ การวางแผนและการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถสร้างโฆษณาที่มีผลลัพธ์ที่ดีและสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ การเลือกช่วงเวลาและตำแหน่งที่เหมาะสมของโฆษณา รวมถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาได้อย่างมาก การติดตามและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโฆษณาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การติดตามและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโฆษณาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชม การปรับแต่งเนื้อหาและกลยุทธ์ตามข้อมูลเหล่านี้จะทำให้โฆษณาของคุณโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากขึ้นในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *