Digital Agency: การตลาดออนไลน์ คืออะไร

5 ขั้นตอนสำคัญที่ต้องรู้! เริ่มทำการตลาดออนไลน์ ฉบับมือใหม่

5 ขั้นตอนสำคัญ เพื่อเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ที่จะทำให้ธุรกิจคุณ ปังไม่ซ้ำใคร  และอย่างที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจยุคใหม่ คงไม่มีใครทำธุรกิจแบบเดิมกันอีกต่อไปแล้ว ย่อมต้องก้าวสู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์กันมากขึ้น จากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งการตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ เติบโตได้ขึ้นในทุก ๆ ปี และสำหรับมือใหม่ [...]

5 เรื่องพื้นฐานก่อนทำการตลาดออนไลน์ ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้!

แม้ในปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก และยังมีการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นในทุก ๆ ปี ในกลุ่มตลาดออนไลน์ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดก็ตาม ณ สถานการ์ณปัจจุบันย่อมต้องก้าวทัน พฤติกรรมของลูกค้า และต้องก้าวกระโดดจากธุรกิจการตลาดแบบเดิม Offline เข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์แทน ซึ่งไม่ว่าคุณจะกำลังทำ กำลังสนใจในการทำการตลาดออนไลน์ Online [...]

การตลาดออนไลน์ Online Marketing คืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้าง

ในปี 2566 นี้  คงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า  การตลาดออนไลน์นั้นมีอยู่ในทุกแวดวงธุรกิจจริง ๆ คงไม่มีธุรกิจใด แบรนด์ใดที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์กันใช่ไหมคะ  ซึ่งแต่เดิมการตลาดอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ มีหน้าร้านเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน การตลาดจากออฟไลน์ (Offline) ได้เปลี่ยนไปสู่ การตลาดออนไลน์ [...]